Skorzystaj z bezpłatnej, telefonicznej porady dietetyka w ramach Narodowego Programu Zdrowia!
Wypełnij poniższy formularz i czekaj na e-mail lub telefon w celu umówienia się na 30 minutową poradę.
Pola wymagane

Akceptuję regulamin programu.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany, że Administratorem Danych jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła z siedzibą ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa. Zostałem/łam poinformowany, że przysługuje mi prawo żądania wglądu do przetwarzanych moich danych osobowych, żądania ich usunięcia lub poprawienia.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do świadczenia usług medycznych i leczenia pacjentów oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).   Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług medycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od Instytutu Żywności i Żywienia im prof. dra Aleksandra Szczygła.


Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.